Iskanje      Pišite nam
 
Uporabnik: Geslo:     
 Prireditve  Članki:
17.06 - 31.08.2019
Poletno branje in vrečke poletnega branja
01.07 - 31.08.2019
Izposojna razstava
01.07 - 31.08.2019
Poletna razigranost
01.07 - 31.08.2019
Zvone A. Čebul, zbiratelj: V poletu skozi Šoštanj
01.07 - 31.08.2019
Poletno branje

 Športne prireditve
17.08 - 24.08.2019
[planinstvo] Planinski tabor za osnovnošolce ČEZSOČA 2019
25.08.2019
[planinstvo] Planinska tura Kamniška Bistrica (600m) - Kalška gora (2047m)
25.08.2019
[planinstvo] Planinski izlet Kamni�ka Bistrica (600m) - Orglice (870m)
26.08 - 26.08.2019
[košarka] POLETNI KOĹ ARKARSKI TABOR Ĺ OĹ TANJ 2019
09.09 - 13.09.2019
[planinstvo] Planinski tabor za odrasle: Dolomiti (Italija)

 Nove spletne strani
PGD Šoštanj - mesto
Župnija Šoštanj
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj
Gostilna Acman
MKC Šoštanj
 Najbolj obiskane
Krajevna skupnost Šoštanj
Muzej usnjarstva Šoštanj
Stojan Špegel
PGD Šoštanj - mesto
Župnija Šoštanj

 Mali oglasi
  Trenutno še ni oglasov...

 ANKETA

Ni aktivne ankete!

Prikaži ostale ankete »


 VREME

 Pošlji povezavo 
VSE šport kultura, umetnost gospodarstvo šolstvo
kronika lokalna samouprava turizem, zabava religija splošno

Javni razpis za sofinanciranje športa v Občini Šoštanj za leto 2004
25.11.2003, 3020 ogledov, 0 komentarjev 

Na podlagi 10. člena Zakona o Športu (Ur. l. RS, št. 22/98), 7. točke Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 24/00, 32/00), Pravilnika za sofinanciranje športa v Občini Šoštanj (Ur. l. Občine Šoštanj, št. 04/02) in Letnega programa športa Občine Šoštanj za leto 2004 (Ur. l. Občine Šoštanj, št. 07/03) Občina Šoštanj objavlja


JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje športa v Občini Šoštanj za leto 2004


I. Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
- športna društva, ki opravljajo športno dejavnost na področju Občine Šoštanj,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva in imajo sedeže na območju Občine Šoštanj,
- zavodi za področja vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Šoštanj,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, s sedežem v Občini Šoštanj.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.

V skladu s sprejetim letnim programom športa Občine Šoštanj za leto 2004 so predvidena sredstva za šport v odstotkih v občinskem proračunu za leto 2004 naslednja:

Postavka   Namen 2004
     
8. ŠPORT   
8.01. Vsebine po nacionalnem programu športa v RS 100,00%
8.01.01.   Športna vzgoja otrok, mladine in študentov 25,00%
8.01.02.   Športna rekreacija 10,00%
8.01.03.   Kakovostni šport 50,00%
8.01.04.   Vrhunski šport 0,00%
8.01.05.   Šport invalidov 0,30%
8.01.06.   Izobraževanje, usposablj. in spopolnjevanje str. kadrov 4,00%
8.01.07.   Znanstvenoraziskovalna dejavnost 0,00%
8.01.08.   Založniška dejavnost 0,00%
8.01.09.   Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga 0,00%
8.01.10.   Velike medn., državne, medob. in obč. šp. prireditve 4,00%
8.01.11.   Informacijski sistem na področju športa 0,00%
8.01.12.   Delovanje društev in športnih zvez 6,70%

Zato se s tem razpisom razpisuje sofinanciranje za naslednje vsebine po nacionalnem programu športa v RS:
1 – Športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
2 – Športna rekreacija,
3 – Kakovostni šport,
4 – Šport invalidov,
5 – Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov,
6 – Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve,
7 – Delovanje društev in športnih zvez.

Z letnim programom športa za leto 2004, objavljenim v Uradnem listu Občine Šoštanj, št. 07/03, niso določeni zneski sofinanciranja Občine Šoštanj, ampak le odstotki, ki se porazdelijo med posamezne sofinancirane vsebine, natančni zneski se bodo pa določili s sprejemom proračuna Občine Šoštanj (predvidoma v decembru 2003).


II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:

1. da imajo sedež v Občini Šoštanj,

2. da so registrirani v skladu z zakonom,

3. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,

4. da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih (velja za izvajalce kakovostnega in vrhunskega športa), članstvu ter plačani članarini (velja za športna društva in športne zveze) in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,

5. redno dostavljajo občini programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa ter druge zahtevane podatke.

6. izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.

Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti po posameznih vsebinah kandidirajo na posameznemu razpisu le enkrat.


III. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika za sofinanciranje športa v Občini Šoštanj, ki je bil objavljen v Uradnem listu Občine Šoštanj, št. 4/2002 in na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov med Občino Šoštanj in izvajalcem.


IV. Rok za predložitev prijav in način predložitve: rok za prijavo programov je do petka, 16.01.2004 do 12. ure. Prijave na enotnih obrazcih pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, s pripisom "javni razpis – Sofinanciranje športa v Občini Šoštanj za leto 2004". Prijav, poslanih po roku, ne bomo upoštevali.

Enotne obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobite pri Nini Rehar, Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj in na spletnih straneh Občine Šoštanj: http://www.sostanj.si.

Prijava mora biti dana na obrazcih naročnika. Obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni; ne pozabite na obvezne priloge (na dnu vsakega obrazca je navedena obvezna priloga, ki spada k posameznemu obrazcu)! Obvezen del prilog so tudi poročila in dokazila o izvedenih športnih programih za leto 2003 (tudi na predpisanih obrazcih).

K obrazcem za prijavo priložite poročilo o evidenci registriranih tekmovalcev (izvajalci kakovostnega in vrhunskega športa) oz. poročilo o evidenci članstva in plačani članarini (športna društva, športne zveze), kopijo bilance stanja za leto 2003 (lahko naknadno, a ne kasneje kot 31.03.2004) in druge zahtevane priloge.

Kontaktna oseba je Nina Rehar, tel. št. 03 / 8984310, e-naslov: nina.rehar@sostanj.si.

Odpiranje in vrednotenje prijav bo izvedla Komisija za šport, ki jo je imenoval župan Občine Šoštanj, v zasedbi Janko Zacirkovnik (predsednik), Peter Bolha, Bojan Rotovnik, Helena Urh, Peter Vidmar, Boris Plamberger, Albin Ošlovnik.

Poročilo o vrednotenju športnih programov za posamezno leto s sklepom potrdi župan Občine Šoštanj.


V. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju športnih programov.


Številka: 650-01-0008/2003-24
Datum: Šoštanj, 19.11.2003

Župan Občine Šoštanj
Milan Kopušar, ekon.


 
 
Omenjene organizacije:
OBČINA ŠOŠTANJ
 

 Komentarje lahko dodajajo samo registrirani in prijavljeni uporabniki portala.

Registriraj se »

Prijavi se »

 Vreme
Kliknite za vreme
 Oglaševanje
Muzej usnjarstva na Slovenskem
MKC Šoštanj
Elektra Esotech na Facebooku
Spletna prodajalna www.copati.com
Sprehajalno-kolesarske poti ob Družmirskem in Velenjskem jezeru
Krajevna skupnost Šoštanj
Oglaševanje na Portalu Šoštanj.info
 
 
    ZGODILO SE JE NA DANAŠNJI DAN (22.08.)
 
22.08.1956  Zgodilo se je … 22. velikega srpana 1956
22. avgusta leta 1956 je skupščina Občinskega ljudskega odbora Šoštanj izglasovala ustanovitev nižje državne glasbene šole Velenje, ki je pred tem tri leta delovala v okviru velenjske Svobode.
 

- CIGRAD D.O.O. KOŠARKARSKI KLUB ELEKTRA KRAJEVNA SKUPNOST ŠOŠTANJ KRS ŠOŠTANJ, Z.O.O.
JEZIKOVNA ŠOLA LINGUA MEŠANI PEVSKI ZBOR SVOBODA ŠOŠTANJ MLADINSKI KULTURNI CENTER ŠOŠTANJ MUCA COPATARICA ODBOJKARSKI KLUB ŠOŠTANJ - TOPOLŠICA
PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ ŠBK ŠPORTNA ZVEZA ŠOŠTANJ ŠD ŠOŠTANJ -