Iskanje      Pišite nam
 
Uporabnik: Geslo:     
 Prireditve  Novice:
17.06 - 31.08.2019
Poletno branje in vrečke poletnega branja
01.07 - 31.08.2019
Izposojna razstava
01.07 - 31.08.2019
Poletna razigranost
01.07 - 31.08.2019
Zvone A. Čebul, zbiratelj: V poletu skozi Šoštanj
01.07 - 31.08.2019
Poletno branje

 Športne prireditve
20.07 - 21.07.2019
[planinstvo] Planinska tura Škednjovec (2309 m), Mali in Veliki Draški vrh (2243 m)
20.07 - 21.07.2019
[planinstvo] Planinski izlet Planina Krstenica in Viševnik (2050 m)
10.08 - 11.08.2019
[planinstvo] Planinski izlet in tura v Naravnem parku Ela (Davos - Švica)
17.08 - 24.08.2019
[planinstvo] Planinski tabor za osnovnošolce ČEZSOČA 2019
25.08.2019
[planinstvo] Planinska tura Kamniška Bistrica (600m) – Kalška gora (2047m)

 Nove spletne strani
PGD Šoštanj - mesto
Župnija Šoštanj
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj
Gostilna Acman
MKC Šoštanj
 Najbolj obiskane
Krajevna skupnost Šoštanj
Muzej usnjarstva Šoštanj
Stojan Špegel
PGD Šoštanj - mesto
Župnija Šoštanj

 Mali oglasi
  Trenutno še ni oglasov...

 ANKETA

Ni aktivne ankete!

Prikaži ostale ankete »


 VREME

 Pošlji povezavo 
VSE šport kultura, umetnost gospodarstvo šolstvo
kronika lokalna samouprava turizem, zabava religija splošno

15. tradicionalno sre�anje veteranov in �astnikov v Laj�ah
19.09.2006 Zdenko Zajc, 2488 ogledov, 0 komentarjev 

Na letali��u v Laj�ah pri �o�tanju je v soboto, 16. septembra potekalo tradicionalno �e petnajsto sre�anje Obmo�nih zdru�enj zveze �astnikov, pod�astnikov in veteranov vojne za Slovenijo Velenje. Zdru�enji zdru�ujeta preko 350 �astnikov in pod�astnikov ter 650 veteranov ...

 

15. tradicionalno sreďż˝anje veteranov in ďż˝astnikov  v Lajďż˝ah

Na letali��u v Lajďż˝ah pri ďż˝oďż˝tanju je v soboto, 16. septembra potekalo tradicionalno ďż˝e petnajsto  sreďż˝anje Obmoďż˝nih zdruďż˝enj zveze ďż˝astnikov, podďż˝astnikov in veteranov vojne za Slovenijo Velenje. More and more people choose the luxury omega replica watches which are really expensive to me. Zdruďż˝enji zdruďż˝ujeta preko 350 ďż˝astnikov  in podďż˝astnikov ter 650 veteranov  Mestne obďż˝ine Velenje ter obďż˝in ďż˝oďż˝tanj in ďż˝martno ob Paki. Vsakoletni namen sreďż˝anja veteranov in ďż˝astnikov je druďż˝enje, preverjanje znanj ravnanja z lahkim oroďż˝jem in ohranjanje spomina na obdobje osamosvojitvene vojne, v kateri so ďż˝lani obeh organizacij prispevali pomemben deleďż˝.

Sreďż˝anja se je udeleďż˝ilo preko 300 udeleďż˝encev, druďż˝inskih ďż˝lanov in gostov. Udeleďż˝ili so se ga  tudi predstavniki 20. motoriziranega bataljona in 38. vojaďż˝ko teritorialnega poveljstva iz Celja, sosednje veteranske organizacije, predstavnik 15. helikopterskega bataljona VL SV polkovnik Gabrijel Moďż˝ina, predsednik in sekretar Zveze slovenskih ďż˝astnikov Slovenije g. Miha Butara in Janko Ljubiďż˝,   poseben pozdrav na prireditvi, ki jo je povezoval Drago Seme, pa je bil namenjen prvima pilotoma slovenske vojske Joďż˝etu Kalanu in Bogu ďż˝uďż˝tarju ter  druďż˝inam iz ďż˝aleďż˝ke doline, ki so v ďż˝asu pred osamosvojitvijo, na tajnih lokacijah hranili oroďż˝je in strelivo za potrebe TO. 

Udeleďż˝ence  je nagovoril predsednik Obmoďż˝nega zdruďż˝enja slovenskih ďż˝astnikov Velenje g. Zdenko Slatnar:  »Danaďż˝nje sreďż˝anje je zagotovo veďż˝ pomensko, zlasti pomembno je negovanje tradicije in ohranjanje spomina. Zagotovo je ena od dolďż˝nosti nas vseh danes tukaj zbranih, da dogodki iz leta 1990/91 ne bodo nikoli padli v pozabo, biti moramo ponosni na svoj deleďż˝ v osamosvojitveni vojni». Slavnostni govornik na sreďż˝anju Miha Butara, predsednik Zveze slovenskih ďż˝astnikov Slovenije je prisotnim obudil spomin na prelomni ďż˝as slovenske zgodovine in izjemen pomen projekta Maneverske strukture Narodne za��ite v tem obdobju.

Letoďż˝nje sreďż˝anje so popestrili tako, da se je  zbranim predstavila poleg 20. MOTB iz Celja, ki je predstavil svoj vozni park (oklepno vozilo Valuk, sanitetno in poveljniďż˝ko vozilo) in oboroďż˝itev »bojenika 21. stoletja«  tudi Uprava Republike Slovenije za za��ito in reďż˝evanje – Izpostava Celje ter nekateri drugi prostovoljni deli sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesreďż˝ami. Uprava RS za ZiR – Izpostava Celje, se je predstavila z bogatim promocijskim materialom in vozilom za Radioloďż˝ko-bioloďż˝ko-kemijsko izvidovanje ter poveljniďż˝kim vozilom Regijskega ďż˝taba za civilno za��ito. S svojo bogato opremo,  tehniko, intervencijskimi vozili ter promocijskim materialom, pa so se predstavile tudi regijske prostovoljne enote, ki so del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesreďż˝ami. Tako se je predstavila Gasilska enota s poklicnim jedrom – PGD  Velenje, Jamarska reďż˝evalna sluďż˝ba Slovenije - reďż˝evalni center  Velenje, Gorska reďż˝evalna sluďż˝ba Slovenije – postaja Celje  ter Slovenska potapljaďż˝ka zveza - reďż˝evalna postaja Podvodne reďż˝evalne sluďż˝be Velenje. Inďż˝truktorji - letalci GRS  - Postaja Celje  so na prireditvenem prostoru ďż˝eleli izvesti ďż˝e prikaz usposobljenosti slovenske Gorske reďż˝evalne sluďż˝be s prikazano vajo reďż˝evanja ponesreďż˝enca s pomoďż˝jo vrvne tehnike  ob pomoďż˝i posadke helikopterja Slovenske vojske, ďż˝al pa je slabo vreme onemogoďż˝ilo sodelovanje helikopterja 15. Brigade vojnega letalstva.

Idejni nosilec in dolga leta organizator teh sreďż˝anj je bil prvi poveljniki 89. Oďż˝TO Velenje, danes ďż˝al ďż˝e pokojni polkovnik Joďż˝e Ervin Prislan. V okviru sreďż˝anj potekajo tudi tekmovanja v streljanju z malokalibrskim oroďż˝jem. V spomin nanj je tekmovanje poimenovano  v »Memorial Joďż˝eta Ervina  Prislana«. Tekmovanja za 4. memorial v streljanju z MK piďż˝tolo, ki se je sicer odvijal v deďż˝evnem vremenu, a vendar  prijetnem in prijateljskem ďż˝portnem duhu, se je udeleďż˝ilo 112 tekmovalcev.  Sledila je razglasitev rezultatov. Pri neďż˝nejďż˝em spolu je prvo mesto zasedla Cvetka Vrabiďż˝ z 33 osvojenimi krogi, drugo mesto Zlatka Gradiďż˝nik z 19 krogi in tretje mesto Vanda Zajc z 18 osvojenimi krogi. Pri moďż˝kih je prvo meto zasedel Robert Borovnik s 40  krogi, drugi je bil Stane Tajnďż˝ek s 37 krogi in tretji Oto Majhenďż˝ek s 34 osvojenimi krogi. Najboljďż˝i so prejeli spominske kolajne organizatorja – Lajďż˝e 2006 ter praktiďż˝ne nagrade. Prehodni pokal 4. memoriala Joďż˝eta Ervina Prislana  je tokrat prejel Robert Borovnik s 40 nastreljenimi krogi.

Predsednik in sekretar  ZSďż˝ Slovenije g. Miha Butara in Janko Ljubiďż˝ sta v  imenu predsedstva Zveze slovenskih ďż˝astnikov  sreďż˝anje izkoristila za podelitev  priznanj ZSďż˝ zasluďż˝nim ďż˝lanom Obomďż˝nega zdruďż˝enja zveze slovenskih ďż˝astnikov (OZSďż˝) Velenje. Pisno priznanje ZSďż˝ so prejeli Marjan Knez (ďż˝martno ob Paki), Stane Vodovnik (ďż˝martno ob Paki), Matjaďż˝ Klemenďż˝iďż˝ (Velenje), Breda Rebiďż˝ (Velenje) in Branko Valiďż˝ (ďż˝oďż˝tanj). ďż˝astni znak ZSďż˝ so prejeli Ivan Gaber (Velenje Omega Replica), Marta Krepel (Velenje), Cvetka Vrabiďż˝ (Velenje) in Zdenko Slatnar (ďż˝oďż˝tanj). Plaketo ZSďż˝ so prejeli Alojz Hudarin (Velenje), Marko Kompan (ďż˝oďż˝tanj) ter VTV Studio d.o.o.(Velenje). Rudi ďż˝evart  je ob tej priloďż˝nosti prejel tudi najviďż˝je priznanje Zveze ďż˝astnikov Slovenije – zlato plaketo.

Kljub neprijaznemu vremenu je bilo  ďż˝utiti med prisotnimi toplino, veselje in prijateljstvo pri obujanju spominov na dogodke izpred petnajstih let, ko so tudi oni brez oklevanja, odloďż˝no nastopili proti agresorju, takratni JLA, in branili tisto, kar je rodovom  najsvetejďż˝e.

Foto: Dobitniki priznanj Zveze slovenskih �astnikov


 
Omenjene organizacije:
OBMOČNO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV VELENJE
 

 Komentarje lahko dodajajo samo registrirani in prijavljeni uporabniki portala.

Registriraj se »

Prijavi se »

 Vreme
Kliknite za vreme
 Oglaševanje
Muzej usnjarstva na Slovenskem
MKC Šoštanj
Elektra Esotech na Facebooku
Spletna prodajalna www.copati.com
Sprehajalno-kolesarske poti ob Družmirskem in Velenjskem jezeru
Krajevna skupnost Šoštanj
Oglaševanje na Portalu Šoštanj.info
 
 
    ZGODILO SE JE NA DANAŠNJI DAN (16.07.)
 
16.07.1978  Zgodilo se je ... 16. malega srpana 1978
16. julija leta 1978 so se družmirski gasilci ob praznovanju 70. obletnice društva zadnjič zbrali pred svojim gasilskim domom v Družmirju, saj so dom kmalu po slovesnosti zaradi ugrezanja tal podrli;
 
 
16.07.1981  Zgodilo se je ... 16. malega srpana 1981
16. julija leta 1981 ob 10. uri pa je na Andrejevem domu na Slemenu in na dveh kmetijah v Šentvidu nad Zavodnjami zasvetila električna luč;
 

- CIGRAD D.O.O. KOŠARKARSKI KLUB ELEKTRA KRAJEVNA SKUPNOST ŠOŠTANJ KRS ŠOŠTANJ, Z.O.O.
JEZIKOVNA ŠOLA LINGUA MEŠANI PEVSKI ZBOR SVOBODA ŠOŠTANJ MLADINSKI KULTURNI CENTER ŠOŠTANJ MUCA COPATARICA ODBOJKARSKI KLUB ŠOŠTANJ - TOPOLŠICA
PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ ŠBK ŠPORTNA ZVEZA ŠOŠTANJ ŠD ŠOŠTANJ -