Iskanje      Piite nam
 
Uporabnik: Geslo:     
 Prireditve  Novice:
17.06 - 31.08.2019
Poletno branje in vreke poletnega branja
01.07 - 31.08.2019
Izposojna razstava
01.07 - 31.08.2019
Poletna razigranost
01.07 - 31.08.2019
Zvone A. ebul, zbiratelj: V poletu skozi otanj
01.07 - 31.08.2019
Poletno branje

 portne prireditve
10.08 - 11.08.2019
[planinstvo] Planinski izlet in tura v Naravnem parku Ela (Davos - vica)
17.08 - 24.08.2019
[planinstvo] Planinski tabor za osnovnošolce ČEZSOČA 2019
25.08.2019
[planinstvo] Planinska tura Kamnika Bistrica (600m) Kalka gora (2047m)
25.08.2019
[planinstvo] Planinski izlet Kamnika Bistrica (600m) - Orglice (870m)
09.09 - 13.09.2019
[planinstvo] Planinski tabor za odrasle: Dolomiti (Italija)

 Nove spletne strani
PGD otanj - mesto
upnija otanj
Obmono zdruenje veteranov vojne za Slovenijo otanj
Gostilna Acman
MKC otanj
 Najbolj obiskane
Krajevna skupnost otanj
Muzej usnjarstva otanj
Stojan pegel
PGD otanj - mesto
upnija otanj

 Mali oglasi
  Trenutno e ni oglasov...

 ANKETA

Ni aktivne ankete!

Prikai ostale ankete »


 VREME

 Polji povezavo 
VSE port kultura, umetnost gospodarstvo olstvo
kronika lokalna samouprava turizem, zabava religija splono

Podelitev priznanj naj �portnikom
05.03.2007 Bojan Rotovnik, 4186 ogledov, 0 komentarjev 
Splono:

V petek, 16. marca 2007, bo ob 19. uri v Kulturnem domu �o�tanj podelitev priznanj najbolj�im �portnikom, �portnim delavcem in �portnim dru�tvom za leto 2006. Znani so tudi �e dobitniki priznanj.

 

Podelitev priznanj naj �portnikom

V petek, 16. marca 2007, bo ob 19. uri v Kulturnem domu �o�tanj podelitev priznanj najbolj�im �portnikom, �portnim delavcem in �portnim dru�tvom za leto 2006. Znani so tudi �e dobitniki priznanj. The top replica watches were sold online for men.


PODELITEV PRIZNANJ NAJBOLJ�IM �PORTNIKOM OB�INE �O�TANJ ZA LETO 2006

Kulturni dom �o�tanj, 16. marec 2007, ob 19.uri.

Kategorija A: Priznanje najbolj�emu �portniku
Bo�tjan Rezman, Gaberke 31, �o�tanj

Bo�tjan je 26-letni kolesar, tekmovalec v cestnem kolesarjenju doma iz Gaberk. Kot mladinec se je posvetil rekreativnemu in gorskemu kolesarjenju, kmalu presedlal na cestne tekme, kjer je na rekreacijskih dirkah opozoril nase in se leta 2000 pridru�il �portni kolesarski ekipi Branik Maribor. Njegovi rezultati in �portna zavzetost so pritegnili �portne kolesarske strokovnjake iz Novega mesta. �e eno leto kasneje je tako postal �lan ekipe Krka Telekom, v kateri tekmujejo kolesarji do 23. leta starosti. Temu so sledile tri sezone tekmovanja v profesionalni ekipi Sava Kranj TT3.  Z lanskim letom je prestopil v Kolesarsko dru�tvo ROG Radenska iz Ljubljane. V lanski sezoni je imel Bo�tjan 62 startov na tekmah v Sloveniji, Hrva�ki, Avstriji, Slova�ki in Italiji. Na njih je dosegal visoke rezultate. Na tekmah na Hrva�kem, italijanskem »Select tour« in avstrijskem »Diexer Bergrenen« je bil uvr��en med prve tri najbolj�e. Na slovenskem dr�avnem prvenstvu je v razredu »elite« dosegel �etrto mesto. Njegovi uspehi so rezultat skrbnih priprav in napornih treningov. Te prete�no opravlja sam v doma�i ob�ini �o�tanj
Predlagatelj: Kolesarsko dru�tvo ROG Radenska


Kategorija B: Priznanje najbolj�i �portni ekipi
�lanska ekipa �enski odbojkarski klub �o�tanj

�enski odbojkarski klub �o�tanj deluje od leta 1984 dalje in vseskozi z dolgoro�nim in sistemati�nim delom skrbi za vzgojo svojega lastnega kadra. V klub prihajajo mlade igralke �e od tretjega razreda dalje, ki se preko razli�nih selekcij kalijo vse do �lanske ekipe. Dobro delo kluba, �lanic in trenerja prina�a zelo dobre rezultate. Zavidljiv uspeh je bil dose�en v lanskem letu. V sezoni 2005/06 so se �lanice �enskega odbojkarskega kluba �o�tanj v mo�ni konkurenci uvrstile v drugo slovensko ligo. S tem so prestopile prag dosedanjega igranja v tretji ligi in napredovale med 24 najbolj�ih slovenskih �enskih odbojkarskih ekip.
�lansko ekipo sestavljajo: Jasna in Sabina �umnik, Mateja in �pela Tajnik, Diana in Danica Jovi�i�, Anja Ple�nik, Helena Menih, Teja �nider, Alja Goste�nik, Tanja Strni�a, Barbara Breznik, Bernarda Baron, Ivana Juri�, Gaja Koro�ec, Monika Cestnik in trener Boris Plamberger.
Predlagatelj: �enski odbojkarski klub �o�tanj


Kategorija C: Priznanje perspektivnemu �portniku
Matej Ledinek, Bele Vode 74, �o�tanj

Matej je 15-letni �portnik doma iz Belih Vod. Od svojega osmega leta je �lan Ribi�ke dru�ine Paka �o�tanj, kjer je pri�el tekmovati v lovu rib s plovcem. �e v prvem letu delovanja je osvojil naslov zmagovalca v skupini pionirjev. Tega je obdr�al v naslednjih treh letih, od leta 2004 pa je stalni dru�inski prvak. Udele�uje se �tevilnih regijskih in dr�avnih tekmovanj v lovu rib s plovcem. Naslov regijskega prvaka je dosegel �e �tirikrat. V letu 2006 je poleg prvega mesta v doma�i ribi�ki dru�ini in prvih mest na regijskih tekmovanjih, dosegel tudi drugo mesto na dr�avnem prvenstvu v ekipi mladincev. Na taboru mladih ribi�ev v Velenju je bil v ekipi mladincev uvr��en na tretje mesto v pokalu Alpe-Jadran in bil na prvem mestu z najte�jo ribo med mladinci. Matejeva perspektivna pot mladega ribi�a se tako �iri iz doma�ih voda vedno �ir�e, z zelo dobrimi rezultati na �tevilnih tekmovanjih dokazuje svoje ribi�ko znanje in si pridno nabira izku�nje za naprej. �elimo mu �e veliko dobrega ulova! Replica Watches for sale for women.
Predlagatelj: Ribi�ka dru�ina Paka – �o�tanj


Kategorija F: Priznanje za �portno-tekmovalne uspehe v neolimpijskih �portih
Tilen Poto�nik, Tekav�eva 11, �o�tanj

Tilen je dolgoletni vsestranski �portnik iz �o�tanja, nekdaj tekmovalec v cestnem kolesarstvu, zdaj turni smu�ar, od lanskega leta pa uspe�en udele�enec pustolovskih tekmovanj. Pustolovska tekmovanja znana pod imenom »Adventure race« so tekme vzdr�ljivosti in �portne spretnosti. Tilen se jih udele�uje s 4-�lansko slovensko ekipo »Adventureteam.si«, ki je v letu 2006 dosegla zavidljive rezultate. Prvi� skupaj zbrana ekipa se je lani udele�ila predhodne tekme za svetovni pokal v Franciji in med 40 ekipami dosegla 18. mesto. S tem uspehom so se uvrstili na svetovno prvenstvo, na katerega so odpotovali v Kanado. Prvenstvo se je odvijalo na 1000 km poti, ki so jih premagovali s kolesarjenjem, plezanjem, tekom, trekingom, vo�njami s kanuji in kajaki. Vse to je ekipa premagala v �estih dneh in 14 urah in na koncu dosegla izjemno 15. mesto. S tem dose�kom je Tilen in njegova ekipa posegla v sam svetovni vrh �portne panoge, ki je v Sloveniji sicer �e malo poznana.
Predlagatelj: Poto�niki, Svatini in prijatelji


Kategorija I: Priznanje �portnemu dru�tvu
�ale�ki jamarski klub »Podlasica« Topol�ica

�ale�ki jamarski klub »Podlasica« Topol�ica je v letu 2006 praznoval 30. letnico svojega delovanja. V tem obdobju so �lani kluba raziskali preko 100 novih jam, od tega 40 na obmo�ju ob�ine �o�tanj. Med njimi sta najdalj�a in najgloblja jama v ob�ini, to sta Ciglerjeva jama na Lomu nad Topol�ico in jama v Zaloki v Belih Vodah. �lani Jamarskega kluba so bili najditelji in raziskovalci Zadnikovega brezna na Dleskov�ki planoti nad Lu�ami, ki je sicer �etrta najgloblja jama v Sloveniji. Poleg dela na terenu se �lani kluba veliko posve�ajo tudi stalnemu izobra�evanju in izpopolnjevanju jamarskih znanj. Zavedajo se, da je le z dobrim znanjem in ustrezno pripravljenostjo mo�no prepre�iti morebitne nesre�e v jamah. Dva �lana jamarskega kluba sta zaradi dobre usposobljenosti �e 17 let vklju�ena v Jamarsko re�evalno slu�bo, kjer najdejo mesto le najbolj�i slovenski jamarji. Jamarski klub precej sodeluje tudi z drugimi dru�tvi. V letu 2005 je skupaj s Planinskim dru�tvom �o�tanj in �portno zvezo �o�tanj uredil plezali��e v Florjanu.
Predlagatelj: Slavko Hostnik, Topol�ica


Kategorija J: Priznanje zaslu�nemu �portnemu delavcu za organizacijsko delo
Ivan �nidar, Cesta Lole Ribarja 18, �o�tanj

Ivan �nidar je dolgoletni �portni delavec na podro�ju kegljanja. S kegljanjem se je pri�el ukvarjati leta 1975, ko je bilo v velenjskem hotelu �e keglji��e. Leta 1979 je vstopil v Keglja�ki klub �o�tanj in leta 1980 postal �lan Keglja�ke zveze Slovenije. Istega leta je postal �lan prve ekipe KK �o�tanj, ki se je uvrstila v drugo slovensko ligo. V Keglja�kem klubu �o�tanj je aktivno deloval tudi kot �portni delavec. 20 let je bil predsednik kluba, �tiri leta vodja kluba ter ve� let opravljal delo blagajnika. Bil je med soustanovitelji �enskega keglja�kega kluba, ki je lani praznoval 10. obletnico. V tem klubu �e danes pomaga kot svetovalec in trener. �e 15 let deluje kot keglja�ki sodnik I. kategorije in je �e vedno edini sodnik s to licenco v �ale�ki dolini. Pri svojem uspe�nem delu v Keglja�kem klubu je vedno posebno pozornost posve�al vzgoji mladih in delu z �ensko ekipo. V 30 letih delovanja na podro�ju kegljanja je storil veliko za razvoj tega vedno bolj popularnega �porta, tudi v ob�ini �o�tanj.
Predlagatelj: Keglja�ki klub �o�tanj


 
Omenjene organizacije:
PORTNA ZVEZA OTANJ
 

 Komentarje lahko dodajajo samo registrirani in prijavljeni uporabniki portala.

Registriraj se »

Prijavi se »

 Vreme
Kliknite za vreme
 Oglaevanje
Muzej usnjarstva na Slovenskem
MKC otanj
Elektra Esotech na Facebooku
Spletna prodajalna www.copati.com
Sprehajalno-kolesarske poti ob Drumirskem in Velenjskem jezeru
Krajevna skupnost otanj
Oglaevanje na Portalu otanj.info
 
 

- CIGRAD D.O.O. KOARKARSKI KLUB ELEKTRA KRAJEVNA SKUPNOST OTANJ KRS OTANJ, Z.O.O.
JEZIKOVNA OLA LINGUA MEANI PEVSKI ZBOR SVOBODA OTANJ MLADINSKI KULTURNI CENTER OTANJ MUCA COPATARICA ODBOJKARSKI KLUB OTANJ - TOPOLICA
PLANINSKO DRUTVO OTANJ BK PORTNA ZVEZA OTANJ D OTANJ -