Iskanje      Pišite nam
 
Uporabnik: Geslo:     
 Prireditve  Novice:
17.06 - 31.08.2019
Poletno branje in vrečke poletnega branja
01.07 - 31.08.2019
Izposojna razstava
01.07 - 31.08.2019
Poletna razigranost
01.07 - 31.08.2019
Zvone A. Čebul, zbiratelj: V poletu skozi Šoštanj
01.07 - 31.08.2019
Poletno branje

 Športne prireditve
17.08 - 24.08.2019
[planinstvo] Planinski tabor za osnovnošolce ČEZSOČA 2019
25.08.2019
[planinstvo] Planinska tura Kamniška Bistrica (600m) - Kalška gora (2047m)
25.08.2019
[planinstvo] Planinski izlet Kamniška Bistrica (600m) - Orglice (870m)
26.08 - 26.08.2019
[košarka] POLETNI KOĹ ARKARSKI TABOR Ĺ OĹ TANJ 2019
09.09 - 13.09.2019
[planinstvo] Planinski tabor za odrasle: Dolomiti (Italija)

 Nove spletne strani
PGD Šoštanj - mesto
Župnija Šoštanj
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj
Gostilna Acman
MKC Šoštanj
 Najbolj obiskane
Krajevna skupnost Šoštanj
Muzej usnjarstva Šoštanj
Stojan Špegel
PGD Šoštanj - mesto
Župnija Šoštanj

 Mali oglasi
  Trenutno še ni oglasov...

 ANKETA

Ni aktivne ankete!

Prikaži ostale ankete »


 VREME

 Pošlji povezavo 
VSE šport kultura, umetnost gospodarstvo šolstvo
kronika lokalna samouprava turizem, zabava religija splošno

Novosti iz Ob�ine �o�tanj
21.03.2009 Občina Šoštanj, 1120 ogledov, 0 komentarjev 

Cesta Metle�e dobiva kon�no podobo - Vzdr�evanje cest v Ob�ini �o�tanj - Zimska slu�ba v Ob�ini �o�tanj - Mrli�ka ve�ica v Belih Vodah

 

NOVOSTI IZ OB�INE �O�TANJ - 20.3.2009


Cesta Metle�e dobiva kon�no podobo

V Metleďż˝ah potekajo ureditvena dela in izgradnja kanalizacije. Vrednost celotne investicije Izgradnja manjkajoďż˝e kanalizacije Metleďż˝e I. faza – 2. del je 72.642,37 EUR brez DDV. V drugem delu izgradnje kanalizacije Metleďż˝e je predvidena izgradnja 15 hiďż˝nih prikljuďż˝kov. You may need to read this review from Camping Tents Pro which can help you choose the right one for your camping.

Na lokalni cesti ďż˝oďż˝tanj – Topolďż˝ica sta postavljeni dve novi avtobusni postajali��i s koďż˝i za smeti, oglasnimi deskami z voznim redom in panoji za reklame. Interesenti za plakatiranje lahko dajo vlogo na Obďż˝ino ďż˝oďż˝tanj. Za plakatiranje je potrebno plaďż˝ati komunalno takso. Investicija avtobusne postaje je znaďż˝ala 14.000 EUR.
V okviru pogodbenega dogovora z obmejnimi lastniki za zamenjavo zemlji�� pa potekajo �e zadnja ureditvena dela, tako da Metle�e dobiva dokon�no podobo glede komunalne ureditve.


Vzdr�evanje cest v Ob�ini �o�tanj

V zaďż˝etku leta (16. januarja 2009) je bil objavljen javni razpis odprti postopek preko portala javnih naroďż˝il: Izvedba letnega in zimskega vzdrďż˝evanja lokalnih cest in javnih prometnih povrďż˝in na obmoďż˝ju Obďż˝ine ďż˝oďż˝tanj za ďż˝as od 15.03.2009 do 15.03.2010. Razpis se je zakljuďż˝il 26. februarja 2009. Na razpisu je bil najugodnejďż˝i ponudnik (merilo cena) Andrejc d.o.o. s katerim se je 11. marca 2009 podpisala pogodba o vzdrďż˝evanju cest. Znesek namenjen za vzdrďż˝evanje je 649.075,00 EUR (z DDV). S temi sredstvi bomo v Obďż˝ini ďż˝oďż˝tanj vzdrďż˝evali 115 km lokalnih cest in 97 km javnih poti, skupaj 212 km cest ter ostale javne povrďż˝ine, ploďż˝nike parkiri��a…

Nadzornik za to storitev je Aleksander Kne�evi� s.p. Camping Tents Pro is a great blog to me.


Zimska slu�ba v Ob�ini �o�tanj

Letos je bila dolga, ostra, neugodna zima, kar na�a ob�ina �e posebej ob�uti, ker ima veliko kilometrov cest v vi�jih legah. Tudi takrat, ko snega v ni�inah ni bilo, je bil na teh predelih skoraj vedno prisoten oziroma je bila poledica. Zaradi tega je bilo v ob�ini kot tudi v krajevnih skupnostih porabljenih ve� sredstev, zimska slu�ba pa se, kot lahko vidimo, �e vedno izvaja.

v Ob�ini �o�tanj imamo v primerjavi z ve�jimi ob�inami podobno �tevilo kilometrov cest, kar za ob�ino predstavlja poseben problem, saj moramo vzdr�evati ceste z dosti manj denarja.
Glede na povedano, predvsem obseg dela (dolga, neugodna zima) v leto�nji zimi, smo z izvajanjem zimske slu�be zadovoljni, �eprav so na�i ob�ani in ob�anke zaradi res v�asih nemogo�ih zimskih razmer imeli kak�ne manj�e nev�e�nosti.


Mrli�ka ve�ica v Belih Vodah

Obďż˝ina ďż˝oďż˝tanj je pridobila gradbeno dovoljenje, ki je postalo  pravnomoďż˝no z dnem 26.2.2009 za projekt izgradnje mrliďż˝ke veďż˝ice oz. spominskega hrama v Belih Vodah. Projekt bo na lokaciji v sredi��u naselja Bele Vode.
Projekt je investicijsko ocenjen na 100.000 EUR, njegova gradnja se predvideva v spomladanskem obdobju. Projekt naj bi se izvedel etapno najmanj do 5. faze (izgradnja, prekritje strehe in ureditev okolice). Preostali del projekta pa se planira v naslednjem letu.

Trenutno potekajo pogovori glede etapnosti gradnje in vklju�evanja �lanov krajevne skupnosti v �im ve�ji meri.
 


 
Omenjene organizacije:
OBČINA ŠOŠTANJ
 

 Komentarje lahko dodajajo samo registrirani in prijavljeni uporabniki portala.

Registriraj se »

Prijavi se »

 Vreme
Kliknite za vreme
 Oglaševanje
Muzej usnjarstva na Slovenskem
MKC Šoštanj
Elektra Esotech na Facebooku
Spletna prodajalna www.copati.com
Sprehajalno-kolesarske poti ob Družmirskem in Velenjskem jezeru
Krajevna skupnost Šoštanj
Oglaševanje na Portalu Šoštanj.info
 
 

- CIGRAD D.O.O. KOŠARKARSKI KLUB ELEKTRA KRAJEVNA SKUPNOST ŠOŠTANJ KRS ŠOŠTANJ, Z.O.O.
JEZIKOVNA ŠOLA LINGUA MEŠANI PEVSKI ZBOR SVOBODA ŠOŠTANJ MLADINSKI KULTURNI CENTER ŠOŠTANJ MUCA COPATARICA ODBOJKARSKI KLUB ŠOŠTANJ - TOPOLŠICA
PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ ŠBK ŠPORTNA ZVEZA ŠOŠTANJ ŠD ŠOŠTANJ -