Iskanje      Pišite nam
 
Uporabnik: Geslo:     
 Prireditve  Novice:
17.06 - 31.08.2019
Poletno branje in vrečke poletnega branja
01.07 - 31.08.2019
Izposojna razstava
01.07 - 31.08.2019
Poletna razigranost
01.07 - 31.08.2019
Zvone A. Čebul, zbiratelj: V poletu skozi Šoštanj
01.07 - 31.08.2019
Poletno branje

 Športne prireditve
20.07 - 21.07.2019
[planinstvo] Planinska tura Škednjovec (2309 m), Mali in Veliki Draški vrh (2243 m)
20.07 - 21.07.2019
[planinstvo] Planinski izlet Planina Krstenica in Viševnik (2050 m)
10.08 - 11.08.2019
[planinstvo] Planinski izlet in tura v Naravnem parku Ela (Davos - Švica)
17.08 - 24.08.2019
[planinstvo] Planinski tabor za osnovnošolce ČEZSOČA 2019
25.08.2019
[planinstvo] Planinska tura Kamniška Bistrica (600m) – Kalška gora (2047m)

 Nove spletne strani
PGD Šoštanj - mesto
Župnija Šoštanj
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj
Gostilna Acman
MKC Šoštanj
 Najbolj obiskane
Krajevna skupnost Šoštanj
Muzej usnjarstva Šoštanj
Stojan Špegel
PGD Šoštanj - mesto
Župnija Šoštanj

 Mali oglasi
  Trenutno še ni oglasov...

 ANKETA

Ni aktivne ankete!

Prikaži ostale ankete »


 VREME

 Pošlji povezavo 
VSE šport kultura, umetnost gospodarstvo šolstvo
kronika lokalna samouprava turizem, zabava religija splošno

Objavljen javni razpis za sofinanciranje športa 2011
25.02.2011 Občina Šoštanj, 2517 ogledov, 0 komentarjev 
Splošno:

Občina Šoštanj je objavila JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Šoštanj za leto 2011. Rok za prijavo programov je do torka, 15. marca 2011

 

Na podlagi 10. člena Zakona o Športu (Uradni list RS, št. 22/98), 7. točke Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00), Pravilnika za sofinanciranje športa v Občini Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/07-UPB1, 10/10, 15/10), Odloka o proračunu Občine Šoštanj za leto 2011 (Uradni list Občine Šoštanj, št. 1/11) in Letnega programa športa Občine Šoštanj v letu 2011 (Uradni list Občine Šoštanj, št. 1/11) Občina Šoštanj objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Šoštanj za leto 2011

I. Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:

- športna društva, ki opravljajo športno dejavnost na področju Občine Šoštanj,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva in imajo sedeže na območju Občine Šoštanj,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, s sedežem v Občini Šoštanj.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
V skladu s sprejetim proračunom in letnim programom športa Občine Šoštanj za leto 2011 so sredstva za šport v odstotkih v občinskem proračunu za leto 2011 naslednja, skupna sredstva za programe športa so 74.450,00 EUR:

Program

Proračunska postavka

Namen

Proračun

2011 v %

 

1805

ŠPORT IN PROSTOČASNE DEJAVNOSTI

 

 

  18059001

Programi športa

100,00

1

    18051001

Športna vzgoja otrok, mladine in študentov

20,15

2

    18051002

Športna rekreacija

8,06

3

    18051003

Kakovostni šport

47,01

5

    18051004

Šport invalidov

0,40

6

    18051005

Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov

3,69

7

    18051006

Založniška dejavnost

0,67

9

    18051017

Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga

2,69

10

    18051007

Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve

6,72

11

    18051008

Informacijski sistem na področju športa

1,21

12

    18051009

Delovanje društev in športne zveze

9,40

Zato se s tem razpisom razpisuje sofinanciranje za naslednje vsebine po nacionalnem programu športa v RS:
1 – Športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
2 – Športna rekreacija,
3 – Kakovostni šport,
4 – Šport invalidov,
5 – Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov,
6 – Založniška dejavnost,
7 – Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga,
8 – Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve,
9 – Informacijski sistem na področju športa,
10 – Delovanje društev in športnih zvez.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
1. da imajo sedež v občini Šoštanj,
2. da aktivno delujejo vsaj dve leti na področju občine Šoštanj,
3. da so registrirani v skladu z zakonom,
4. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
5. da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih (velja za izvajalce kakovostnega športa), članstvu ter plačani članarini (velja za športna društva in športne zveze) in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
6. redno dostavljajo občini programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa ter druge zahtevane podatke,
7. da nimajo narave vojaških bojev in podobno,
8. izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.

Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti po posameznih vsebinah kandidirajo na posameznemu razpisu le enkrat.

III. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/07-UPB1, 10/10, 15/10) in na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov med Občino Šoštanj in izvajalcem.

IV. Rok za predložitev prijav in način predložitve: rok za prijavo programov je do torka, 15. marca 2011, do 12. ure. Prijave na enotnih obrazcih pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, s pripisom "javni razpis – Sofinanciranje LPŠ v Občini Šoštanj za leto 2011". Prijav, poslanih po roku, ne bomo upoštevali.

Enotne obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobite v tajništvu župana, Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj in na spletnih straneh Občine Šoštanj: http://www.sostanj.si.

Prijava mora biti dana na obrazcih naročnika. Obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni; ne pozabite na obvezne priloge (na dnu vsakega obrazca je navedena obvezna priloga, ki spada k posameznemu obrazcu)!
Obvezen del prilog so tudi poročila in dokazila o izvedenih športnih programih za leto 2010 za vse, ki poročil še niso oddali (tudi na predpisanih obrazcih).

K obrazcem za prijavo priložite kopijo bilance stanja za leto 2010 in druge zahtevane priloge. Vsi, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi.

V primeru nejasnosti se predhodno obrnite na kontaktno osebo Občine Šoštanj.

Občina Šoštanj bo sofinancirala programe v skupni višini največ 80% zneska prihodkov posameznega društva iz leta 2010, ki so razvidni iz priloženih dokumentov.

Kontaktna oseba je Nina Rehar, tel. št. 03 / 898 43 16, e-naslov: nina.rehar@sostanj.si

Vrednotenje prijav bo izvedla Komisija za šport, ki jo je imenoval župan Občine Šoštanj, v sestavi Janko Zacirkovnik (predsednik), Bernardka Bolha, Aleksander Kavčnik, Slobodan Kneževič, Janez Kugonič, Polonca Menih, Tjaša Rehar.

Poročilo o vrednotenju športnih programov za posamezno leto s sklepom potrdi župan Občine Šoštanj. Prijavitelji bodo o dodeljenih sredstvih obveščeni predvidoma do 30. aprila 2010.

V. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov.


Številka: 671-2/2011-2
Datum: Šoštanj, 9. februar 2011

Darko Menih, prof., l. r.
Župan Občine Šoštanj


 
Omenjene organizacije:
OBČINA ŠOŠTANJ
 

 Komentarje lahko dodajajo samo registrirani in prijavljeni uporabniki portala.

Registriraj se »

Prijavi se »

 Vreme
Kliknite za vreme
 Oglaševanje
Muzej usnjarstva na Slovenskem
MKC Šoštanj
Elektra Esotech na Facebooku
Spletna prodajalna www.copati.com
Sprehajalno-kolesarske poti ob Družmirskem in Velenjskem jezeru
Krajevna skupnost Šoštanj
Oglaševanje na Portalu Šoštanj.info
 
 
    ZGODILO SE JE NA DANAŠNJI DAN (21.07.)
 
21.07.1976  Zgodilo se je ... 21. malega srpana 1976
21. julija leta 1976 so Šoštanjčani dobili nov zdravstveni dom;
 

- CIGRAD D.O.O. KOŠARKARSKI KLUB ELEKTRA KRAJEVNA SKUPNOST ŠOŠTANJ KRS ŠOŠTANJ, Z.O.O.
JEZIKOVNA ŠOLA LINGUA MEŠANI PEVSKI ZBOR SVOBODA ŠOŠTANJ MLADINSKI KULTURNI CENTER ŠOŠTANJ MUCA COPATARICA ODBOJKARSKI KLUB ŠOŠTANJ - TOPOLŠICA
PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ ŠBK ŠPORTNA ZVEZA ŠOŠTANJ ŠD ŠOŠTANJ -