Iskanje      Pišite nam
 
Uporabnik: Geslo:     
 Prireditve  Novice:
01.02 - 28.02.2019
Kajuhovo dopisovanje z njegovo ljubeznijo Silvo Ponikvar
28.02.2019 ob 17:00 uri
Pravljična meditacija za otroke z Janjo in medvedkom tapkom
28.02.2019 ob 18:00 uri
Klepet pod Pustim gradom
28.02.2019 ob 18:00 uri
Pustovanje pri Mayerjevih
02.03.2019 ob 15:00 uri
66. mednarodni karneval Pust šoštanjski

 Športne prireditve
24.02 - 24.02.2019
[planinstvo] Planinski pohod po Gaberški poti
01.03.2019 ob 18:00 uri
[planinstvo] Občni zbor PD Šoštanj
06.03.2019 ob 19:00 uri
[planinstvo] Planinski večer - potopisno predavanje
09.03.2019
[planinstvo] Planinski izlet Cerje (343m) - Trstelj (643 m)
23.03.2019
[planinstvo] Planinski izlet z naravovarstveno vsebino

 Nove spletne strani
PGD Šoštanj - mesto
Župnija Šoštanj
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj
Gostilna Acman
MKC Šoštanj
 Najbolj obiskane
Krajevna skupnost Šoštanj
Muzej usnjarstva Šoštanj
Stojan Špegel
PGD Šoštanj - mesto
MKC Šoštanj

 Mali oglasi
  Trenutno še ni oglasov...

 ANKETA

Ni aktivne ankete!

Prikaži ostale ankete »


 VREME

 Pošlji povezavo 
VSE šport kultura, umetnost gospodarstvo šolstvo
kronika lokalna samouprava turizem, zabava religija splošno

DODATNI JAVNI RAZPIS za spodbujanje moštvenega športa na kakovostni ravni v Občini Šoštanj za leto
02.10.2015 Tjaša Rehar, 355 ogledov, 0 komentarjev 

Na podlagi 10. člena Zakona o Športu (Uradni list RS, št. 22/98), 7. točke Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00), Pravilnika za sofinanciranje športa v Občini Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 3/11-UPB2, 7/11, 8/15), Odloka o proračunu Občine Šoštanj za leto 2015 (Uradni list Občine Šoštanj, št. 1/15) in Letnega programa športa Občine Šoštanj za leto 2015 (Uradni list Občine Šoštanj, št. 1/15) Občina Šoštanj objavlja DODATNI JAVNI RAZPIS za spodbujanje moštvenega športa na kakovostni ravni v Občini Šoštanj za leto 2015

 

I. Za sofinanciranje športnih programov po tem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov: - športna društva, ki izvajajo športne panoge košarka in odbojka na kakovostni ravni in imajo sedež v občini Šoštanj.

V skladu s sprejetim proračunom za leto 2015 so sredstva za programe po tem razpisu zagotovljena v proračunski postavki 18051029.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:

1. da imajo sedež v občini Šoštanj,

2. da aktivno delujejo vsaj dve leti na področju občine Šoštanj,

3. da so registrirani v skladu z zakonom,

4. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,

5. da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih (velja za izvajalce kakovostnega športa), članstvu ter plačani članarini (velja za športna društva in športne zveze) in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,

6. redno dostavljajo občini programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa ter druge zahtevane podatke,

7. da nimajo narave vojaških bojev in podobno,

8. izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.

III. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi meril, ki jih je določila Komisija za sofinanciranje športnih programov ob oblikovanju razpisa.

IV. Rok za predložitev prijav in način predložitve: rok za prijavo programov je do 13. 10. 2015 do 12. ure. Prijave na enotnih obrazcih pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, s pripisom "javni razpis – Sofinanciranje LPŠ v Občini Šoštanj za leto 2015". Prijav, poslanih po roku, ne bomo upoštevali.

Enotne obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobite v tajništvu župana, Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj in na spletnih straneh Občine Šoštanj: http://www.sostanj.si. Prijava mora biti dana na obrazcih naročnika.

V primeru nejasnosti se obrnite na kontaktno osebo Občine Šoštanj.

Kontaktna oseba je Tjaša Rehar, tel. št. 03 / 898 43 15, e-naslov: tjasa.rehar@sostanj.si.

Vrednotenje prijav bo izvedla Komisija za vodenje javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Šoštanj, ki jo je imenoval župan Občine Šoštanj, v sestavi Janko Zacirkovnik (predsednik), Bernardka Bolha, Aleksander Kavčnik, Polonca Menih, Stanko Podvratnik Tjaša Rehar in Tomaž Sinigajda.

Poročilo o vrednotenju športnih programov za posamezno leto s sklepom potrdi župan Občine Šoštanj. Prijavitelji bodo o dodeljenih sredstvih obveščeni predvidoma do konca maja 2015.

V. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov.

Številka: 671-4/2015

Datum: Šoštanj, 2. oktober 2015

Darko Menih, prof. Župan Občine Šoštanj


 

 Komentarje lahko dodajajo samo registrirani in prijavljeni uporabniki portala.

Registriraj se »

Prijavi se »

 Vreme
Kliknite za vreme
 Oglaševanje
Muzej usnjarstva na Slovenskem
MKC Šoštanj
Elektra Esotech na Facebooku
Spletna prodajalna www.copati.com
Sprehajalno-kolesarske poti ob Družmirskem in Velenjskem jezeru
Krajevna skupnost Šoštanj
Oglaševanje na Portalu Šoštanj.info
 
 
    ZGODILO SE JE NA DANAŠNJI DAN (23.02.)
 
23.02.1996  Zgodilo se je ... 23. svečana 1996
23. februarja leta 1996 so v muzeju na Velenjskem gradu predstavili zbornik raziskovalnega tabora Bele Vode 95, ki ga je izdal inštitut za ekološke raziskave ERICo Velenje;
 

- CIGRAD D.O.O. KOŠARKARSKI KLUB ELEKTRA KRAJEVNA SKUPNOST ŠOŠTANJ KRS ŠOŠTANJ, Z.O.O.
JEZIKOVNA ŠOLA LINGUA MEŠANI PEVSKI ZBOR SVOBODA ŠOŠTANJ MLADINSKI KULTURNI CENTER ŠOŠTANJ MUCA COPATARICA ODBOJKARSKI KLUB ŠOŠTANJ - TOPOLŠICA
PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ ŠBK ŠPORTNA ZVEZA ŠOŠTANJ ŠD ŠOŠTANJ -