Iskanje      Piite nam
 
Uporabnik: Geslo:     
 Prireditve  Novice:
17.06 - 31.08.2019
Poletno branje in vreke poletnega branja
01.07 - 31.08.2019
Izposojna razstava
01.07 - 31.08.2019
Poletna razigranost
01.07 - 31.08.2019
Zvone A. ebul, zbiratelj: V poletu skozi otanj
01.07 - 31.08.2019
Poletno branje

 portne prireditve
20.07 - 21.07.2019
[planinstvo] Planinska tura Škednjovec (2309 m), Mali in Veliki Draški vrh (2243 m)
20.07 - 21.07.2019
[planinstvo] Planinski izlet Planina Krstenica in Viševnik (2050 m)
10.08 - 11.08.2019
[planinstvo] Planinski izlet in tura v Naravnem parku Ela (Davos - vica)
17.08 - 24.08.2019
[planinstvo] Planinski tabor za osnovnošolce ČEZSOČA 2019
25.08.2019
[planinstvo] Planinska tura Kamnika Bistrica (600m) Kalka gora (2047m)

 Nove spletne strani
PGD otanj - mesto
upnija otanj
Obmono zdruenje veteranov vojne za Slovenijo otanj
Gostilna Acman
MKC otanj
 Najbolj obiskane
Krajevna skupnost otanj
Muzej usnjarstva otanj
Stojan pegel
PGD otanj - mesto
upnija otanj

 Mali oglasi
  Trenutno e ni oglasov...

 ANKETA

Ni aktivne ankete!

Prikai ostale ankete »


 VREME

 Polji povezavo 
VSE port kultura, umetnost gospodarstvo olstvo
kronika lokalna samouprava turizem, zabava religija splono

Osnovna �ola bo Osnovna �ola �o�tanj
14.04.2005 2543 ogledov, 0 komentarjev 

Na Ob�ini �o�tanj smo se odlo�ili, da k izbiri imena nove �ole privabimo naj�ir�i krog ljudi. Vrnjenih smo dobili 142 anket, od tega je bilo 139 veljavnih (upo�tevali smo zgolj tiste, ki so imele originalen �ig Ob�ine �o�tanj). S 50 odstotki so ...

 

Osnovna �ola bo Osnovna �ola �o�tanj

Nova osnovna �ola v �o�tanju je �e zgrajena in tudi opremljena, v sredo bo na �oli opravljen tudi tehni�ni pregled.

Na Ob�ini �o�tanj smo se odlo�ili, da k izbiri imena nove �ole privabimo naj�ir�i krog ljudi. Izhajali smo iz dejstva, da bo �ola nova, zato smo �eleli, da bi bilo tak�no tudi ime; novo torej, ne po kateri izmed obeh sedanjih �ol. The replica watches uk store for best men. To je bilo nujno tudi v izogib favoriziranju katere od obeh sedanjih �ol. Pri tem smo naleteli na kritike nekaterih, ki so to razumeli kot na�o �eljo po brisanju preteklosti in nespo�tovanje do Karla Destovnika Kajuha.

Radi bi poudarili, da temu seveda ni tako. Zavedamo se pomena njegovega dela in ustvarjanja ter smo ponosni, da je bil �o�tanj�an, zato nikakor ne bomo dovolili, da bi �lo njegovo ime v pozabo. Z dvema izdajama njegovih pesmi (eno eksluzivno, vezano v usnje, in eno bro�irano) smo v lanskem letu po�astili tudi 60. obletnico njegove smrti. Njegovo ime pa nosi tudi zgledno urejen park v sredi��u mesta.

Naj na kratko torej opi�emo, kak�en je bil postopek izbire imena. Za�eli smo pri otrocih na obeh sedanjih osnovnih �olah, ki so predlagali imena, ki jih �elijo za svojo �olo. Ta imena so se razvrstila po pogostosti, najbolj pogostim pa se je dodalo �e nekaj zanimivih predlogov otrok.  Iz teh imen smo nato oblikovali anketni vpra�alnik, ki smo ga razposlali na vsa gospodinjstva v ob�ini (pribli�no 2500). Ob�ani so tako zbirali med imeni: O� �o�tanj, O� Pusti grad, O� Ivana Napotnika, O� Svetlobe, O� Zdru�eni �oli �o�tanj, O� Ob Paki, O� Petra Musija, O� Franca Hribernika � to so bila imena, ki so se med u�enci pojavljala najpogosteje, med zanimivej�imi pa so bila: O� Lepi kamen, O� Beli kamen, O� Veselja, O� Sonce ali Son�nica, O� �iroko, O� Mladi upi, O� Polet, O� Vseved, O� Slovenija, O� 2005 �o�tanj. Ob�ani so lahko tem predlogom dodali tudi svojega, vendar se nobeden izmed dodatnih predlogov (razen O� Karla Destovnika Kajuha) ni pojavil ve� kot enkrat.

Vrnjenih smo dobili 142 anket, od tega je bilo 139 veljavnih (upo�tevali smo zgolj tiste, ki so imele originalen �ig Ob�ine �o�tanj). S 50 odstotki so ob�ani izglasovali ime Osnovna �ola �o�tanj. Na drugem mestu je bilo ime O� Ivana Napotnika (9 %), na tretjem O� Zdru�eni �oli �o�tanja (6 %), sledila sta predloga O� Svetlobe in O� Karla Destovnika Kajuha (5 %)

Tako u�enci kot ob�ani so se torej v ve�ini odlo�ili, naj se �ola imenuje Osnovna �ola �o�tanj. Pridobljene rezultate bomo spo�tovali in to ime v sprejem predlagali tudi ob�inskemu svetu na naslednji seji, ki bo 25. aprila.

Na Ob�ini �o�tanj se �elimo zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri izbiri imena nove �ole. Utemeljitve, ki so jih pisali ob�ani k svojim predlogom, pa so bile zelo pozitivno naravnane.

Ob �oli bo seveda tudi nova telovadnica. Pogodba je bila podpisana 31. marca z Reiffeisen Krekovo banko, za katero dela izvaja Vegrad, d. d., Velenje. Telovadnico bomo financirali s finan�nim leasingom, ki ga bomo odpla�evali 10 let. �elimo, da bi imeli u�enci in u�itelji s 1. septembrom poleg �ole na voljo tudi �e novo dvorano. Pripravljalna dela za telovadnico so tako stekla �e konec marca, sedaj poteka temeljenje in ostala zemeljska dela.

Tja�a Rehar
Ob�ina �o�tanj - Referent za odnose z javnostmi


 
Omenjene organizacije:
OBINA OTANJ
 

 Komentarje lahko dodajajo samo registrirani in prijavljeni uporabniki portala.

Registriraj se »

Prijavi se »

 Vreme
Kliknite za vreme
 Oglaevanje
Muzej usnjarstva na Slovenskem
MKC otanj
Elektra Esotech na Facebooku
Spletna prodajalna www.copati.com
Sprehajalno-kolesarske poti ob Drumirskem in Velenjskem jezeru
Krajevna skupnost otanj
Oglaevanje na Portalu otanj.info
 
 
    ZGODILO SE JE NA DANANJI DAN (21.07.)
 
21.07.1976  Zgodilo se je ... 21. malega srpana 1976
21. julija leta 1976 so otanjani dobili nov zdravstveni dom;
 

- CIGRAD D.O.O. KOARKARSKI KLUB ELEKTRA KRAJEVNA SKUPNOST OTANJ KRS OTANJ, Z.O.O.
JEZIKOVNA OLA LINGUA MEANI PEVSKI ZBOR SVOBODA OTANJ MLADINSKI KULTURNI CENTER OTANJ MUCA COPATARICA ODBOJKARSKI KLUB OTANJ - TOPOLICA
PLANINSKO DRUTVO OTANJ BK PORTNA ZVEZA OTANJ D OTANJ -