Iskanje      Piite nam
 
Uporabnik: Geslo:     
 Prireditve  Novice:
17.06 - 31.08.2019
Poletno branje in vreke poletnega branja
01.07 - 31.08.2019
Izposojna razstava
01.07 - 31.08.2019
Poletna razigranost
01.07 - 31.08.2019
Zvone A. ebul, zbiratelj: V poletu skozi otanj
01.07 - 31.08.2019
Poletno branje

 portne prireditve
17.08 - 24.08.2019
[planinstvo] Planinski tabor za osnovnošolce ČEZSOČA 2019
25.08.2019
[planinstvo] Planinska tura Kamnika Bistrica (600m) Kalka gora (2047m)
25.08.2019
[planinstvo] Planinski izlet Kamnika Bistrica (600m) - Orglice (870m)
26.08 - 26.08.2019
[koarka] POLETNI KOŠARKARSKI TABOR ŠOŠTANJ 2019
09.09 - 13.09.2019
[planinstvo] Planinski tabor za odrasle: Dolomiti (Italija)

 Nove spletne strani
PGD otanj - mesto
upnija otanj
Obmono zdruenje veteranov vojne za Slovenijo otanj
Gostilna Acman
MKC otanj
 Najbolj obiskane
Krajevna skupnost otanj
Muzej usnjarstva otanj
Stojan pegel
PGD otanj - mesto
upnija otanj

 Mali oglasi
  Trenutno e ni oglasov...

 ANKETA

Ni aktivne ankete!

Prikai ostale ankete »


 VREME

 Polji povezavo 
VSE port kultura, umetnost gospodarstvo olstvo
kronika lokalna samouprava turizem, zabava religija splono

Osnovna �ola bo Osnovna �ola �o�tanj
14.04.2005 2552 ogledov, 0 komentarjev 

Na Ob�ini �o�tanj smo se odlo�ili, da k izbiri imena nove �ole privabimo naj�ir�i krog ljudi. Vrnjenih smo dobili 142 anket, od tega je bilo 139 veljavnih (upo�tevali smo zgolj tiste, ki so imele originalen �ig Ob�ine �o�tanj). S 50 odstotki so ...

 

Osnovna �ola bo Osnovna �ola �o�tanj

Nova osnovna �ola v �o�tanju je �e zgrajena in tudi opremljena, v sredo bo na �oli opravljen tudi tehni�ni pregled.

Na Ob�ini �o�tanj smo se odlo�ili, da k izbiri imena nove �ole privabimo naj�ir�i krog ljudi. Izhajali smo iz dejstva, da bo �ola nova, zato smo �eleli, da bi bilo tak�no tudi ime; novo torej, ne po kateri izmed obeh sedanjih �ol. The replica watches uk store for best men. To je bilo nujno tudi v izogib favoriziranju katere od obeh sedanjih �ol. Pri tem smo naleteli na kritike nekaterih, ki so to razumeli kot na�o �eljo po brisanju preteklosti in nespo�tovanje do Karla Destovnika Kajuha.

Radi bi poudarili, da temu seveda ni tako. Zavedamo se pomena njegovega dela in ustvarjanja ter smo ponosni, da je bil �o�tanj�an, zato nikakor ne bomo dovolili, da bi �lo njegovo ime v pozabo. Z dvema izdajama njegovih pesmi (eno eksluzivno, vezano v usnje, in eno bro�irano) smo v lanskem letu po�astili tudi 60. obletnico njegove smrti. Njegovo ime pa nosi tudi zgledno urejen park v sredi��u mesta.

Naj na kratko torej opi�emo, kak�en je bil postopek izbire imena. Za�eli smo pri otrocih na obeh sedanjih osnovnih �olah, ki so predlagali imena, ki jih �elijo za svojo �olo. Ta imena so se razvrstila po pogostosti, najbolj pogostim pa se je dodalo �e nekaj zanimivih predlogov otrok.  Iz teh imen smo nato oblikovali anketni vpra�alnik, ki smo ga razposlali na vsa gospodinjstva v ob�ini (pribli�no 2500). Ob�ani so tako zbirali med imeni: O� �o�tanj, O� Pusti grad, O� Ivana Napotnika, O� Svetlobe, O� Zdru�eni �oli �o�tanj, O� Ob Paki, O� Petra Musija, O� Franca Hribernika � to so bila imena, ki so se med u�enci pojavljala najpogosteje, med zanimivej�imi pa so bila: O� Lepi kamen, O� Beli kamen, O� Veselja, O� Sonce ali Son�nica, O� �iroko, O� Mladi upi, O� Polet, O� Vseved, O� Slovenija, O� 2005 �o�tanj. Ob�ani so lahko tem predlogom dodali tudi svojega, vendar se nobeden izmed dodatnih predlogov (razen O� Karla Destovnika Kajuha) ni pojavil ve� kot enkrat.

Vrnjenih smo dobili 142 anket, od tega je bilo 139 veljavnih (upo�tevali smo zgolj tiste, ki so imele originalen �ig Ob�ine �o�tanj). S 50 odstotki so ob�ani izglasovali ime Osnovna �ola �o�tanj. Na drugem mestu je bilo ime O� Ivana Napotnika (9 %), na tretjem O� Zdru�eni �oli �o�tanja (6 %), sledila sta predloga O� Svetlobe in O� Karla Destovnika Kajuha (5 %)

Tako u�enci kot ob�ani so se torej v ve�ini odlo�ili, naj se �ola imenuje Osnovna �ola �o�tanj. Pridobljene rezultate bomo spo�tovali in to ime v sprejem predlagali tudi ob�inskemu svetu na naslednji seji, ki bo 25. aprila.

Na Ob�ini �o�tanj se �elimo zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri izbiri imena nove �ole. Utemeljitve, ki so jih pisali ob�ani k svojim predlogom, pa so bile zelo pozitivno naravnane.

Ob �oli bo seveda tudi nova telovadnica. Pogodba je bila podpisana 31. marca z Reiffeisen Krekovo banko, za katero dela izvaja Vegrad, d. d., Velenje. Telovadnico bomo financirali s finan�nim leasingom, ki ga bomo odpla�evali 10 let. �elimo, da bi imeli u�enci in u�itelji s 1. septembrom poleg �ole na voljo tudi �e novo dvorano. Pripravljalna dela za telovadnico so tako stekla �e konec marca, sedaj poteka temeljenje in ostala zemeljska dela.

Tja�a Rehar
Ob�ina �o�tanj - Referent za odnose z javnostmi


 
Omenjene organizacije:
OBINA OTANJ
 

 Komentarje lahko dodajajo samo registrirani in prijavljeni uporabniki portala.

Registriraj se »

Prijavi se »

 Vreme
Kliknite za vreme
 Oglaevanje
Muzej usnjarstva na Slovenskem
MKC otanj
Elektra Esotech na Facebooku
Spletna prodajalna www.copati.com
Sprehajalno-kolesarske poti ob Drumirskem in Velenjskem jezeru
Krajevna skupnost otanj
Oglaevanje na Portalu otanj.info
 
 

- CIGRAD D.O.O. KOARKARSKI KLUB ELEKTRA KRAJEVNA SKUPNOST OTANJ KRS OTANJ, Z.O.O.
JEZIKOVNA OLA LINGUA MEANI PEVSKI ZBOR SVOBODA OTANJ MLADINSKI KULTURNI CENTER OTANJ MUCA COPATARICA ODBOJKARSKI KLUB OTANJ - TOPOLICA
PLANINSKO DRUTVO OTANJ BK PORTNA ZVEZA OTANJ D OTANJ -